Predavač

dr.sc. Mario Weber

Director

Obrazovanje je stekao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu na smjeru telekomunikacija na kojem je i magistrirao 2009. godine, te doktorirao 2018. godine. Od završetka fakulteta radio je u telekom industriji na razvoju softvera za IP Multimedia Subsytems (IMS) na različitim pozicijama od softverskog inženjera pripravnika do voditelja razvoja za američku Motorolu. Od 2009 godine radio je u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) na mjestu rukovoditelja odjela komunikacijskih usluga, a od 2013. do lipnja 2018. godine kao ravnatelj HAKOM-a. Kratko je radio na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu da bi od kraja 2018. godine postao direktor u tvrtki Lamaro Digital d.o.o..
Autor je brojnih znanstvenih članaka na međunarodnim konferencijama u područjima IoT i CyberSecuritya, a jedan je od autora knjige IP Multimedia Subsytem pokrenutog od strane Sveučilišta u Chicagu, a u izdanju izdavačke kuće Taylor & Francis.
Bio je predstavnik RH pri Future Internet Forumu pri EK, te član Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnosti. Trenutačno je član Vijeća udruženja za informacijske tehnologije pri HGK, te potpredsjednik zajednice za unaprjeđenje intelektualnog kapitala pri HGK. U sklopu diplomskog studija forenzike u Splitu na modulu Forenzika i nacionalna sigurnosti povremeno drži predavanja iz područja informacijske sigurnosti. Od 2022. godine predaje na Sveučilištu Sjever na više kolegija, a između ostalih i kolegij Informacijska sigurnost.

AllSessions

Dvorana 5: Global train – gaming & metaverse
01/12/2022
Dvorana 6: Level up – E.Commerce – nova ekonomska snaga gaming industrije u susret metaverse promjenama
01/12/2022
HGSPOT Dvorana 2: Tech & premiere room
01/12/2022
Dvorana 4: Gaming & Web3 – next big thing
01/12/2022
Dvorana 3: Cyber security & Cyberbullying – kako zaustaviti digitalno nasilje i unaprijediti sigurnost
01/12/2022
14:00

Cyber sigurnost 3.0 - glavni trendovi

1 December
Time:  14:00 - 14:50
Location: 

Napadi na lanac preuzimanja softvera, koja sigurnosna rješenja možemo implementirati odmah?
Što možemo učiniti da preventiramo napad? Distribuirano uskraćivanje usluge (DDoS) kao stalna prijetnja.
Napadi lozinkom / imamo li alate odbraniti se?