Predavač

Ivan Lozić

CEO

Ivan je suosnivač i CEO Deegloo, poduzeća koje se specijalizira u kreiranju i razvoju poslovnih web i mobilnih softverskih rješenja sa fokusom na optimizaciju i unaprjeđenje kompleksnih poslovnih procesa. Također, suosnivač je i Digital Poirots koji se bave podatkovnom znanošću i podatkovnim inženjeringom.

Sa širokim iskustvom u razvoju softvera, misija njegove karijere jest ukazati tržištu potencijal digitalnih proizvoda koji se baziraju na neistraženim mogućnostima podataka kao pokretačima inovacija i promjena.

AllSessions

Dvorana 6: Level up – E.Commerce – nova ekonomska snaga gaming industrije u susret metaverse promjenama
01/12/2022
HGSPOT Dvorana 2: Tech & premiere room
01/12/2022
Dvorana 4: Gaming & Web3 – next big thing
01/12/2022
Dvorana 3: Cyber security & Cyberbullying – kako zaustaviti digitalno nasilje i unaprijediti sigurnost
01/12/2022
Dvorana 5: Global train – gaming & metaverse
01/12/2022
14:00

Big data i umjetna inteligencija - Create & navigate gaming data main trends 2023

1 December
Time:  14:00 - 14:50
Location: 

Primjena AI u gaming industriji. Kako nam pomaže u postizanju boljeg korisničkog iskustva?
Decentralizacija data tima / key move?
Behervial data grow - main trends for 2023.
Gdje je ravnoteža između personalizacije i privatnosti?