Predavač

Izv. prof. dr. sc. Martin Žagar

Izv. prof. dr. sc. Martin Žagar, EMBA je znanstveni savjetnik u području računarske znanosti, čija su područja istraživanja povezana su s multimedijskim tehnologijama, visokoperformansnim i distribuiranim računarstvom, sažimanjem podataka, računalnim arhitekturama i telemedicinom. Martin je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske te je autor više od 100 znanstvenih radova. Kao član observatorija za digitalne platforme EU sudjeluje u nadzoru algoritama za obradu podataka na digitalnim platformama, a kao istraživač za vođenje i istraživanje na brojnim istraživačkim i industrijskim projektima. Na američkom koledžu predaje predmete sa studija Web and Mobile Computing BS, te Information Technology and Analytics MS.

AllSessions

Dvorana 5: Global train – gaming & metaverse
01/12/2022
Dvorana 6: Level up – E.Commerce – nova ekonomska snaga gaming industrije u susret metaverse promjenama
01/12/2022
Dvorana 3: Cyber security & Cyberbullying – kako zaustaviti digitalno nasilje i unaprijediti sigurnost
01/12/2022
HGSPOT Dvorana 2: Tech & premiere room
01/12/2022
Dvorana 4: Gaming & Web3 – next big thing
01/12/2022
12:00

Edukacijska tvornica - The main challenges for the next decades

1 December
Time:  12:00 - 12:50
Location: 

Metaverse, AR, VR i gamifikacija u procesu učenja - proces promjene.
Budućnost personaliziranog obrazovanja je?
Kako se obrazovanjem pripremamo za poslove budućnosti?
Kako izgleda praksa i partnerstvo u obrazovanju budućnosti?