Predavač

Martina Nikolić

Psychologist

Martina Nikolić je psihologinja u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu te Centru za sigurniji Internet.

Diplomirana psihologinja s iskustvom u radu s osobama s intelektualnim oštećenjem, osnovnoj školi i djecom s problemima u ponašanju. Poseban afinitet ima prema temi sigurnosti i zaštite djece na internetu te društvenim mrežama i korištenju medijskog prostora za promicanje pozitivnog online sadržaja i zagovaranja tema koje za cilj imaju zaštitu prava i interesa djece i mladih. Konstantno se usavršava te pohađa brojne edukacije poput edukacije za korištenje ekspresivnih art terapija, asocijativne karte, mindfulness za djecu i adolescente, psihološke krizne intervencije itd.

Trenutno u edukaciji za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta i realitetnog psihoterapeuta. Radi na razvijanju inovativnih alata za rad na području zaštite djece na internetu i sudjeluje u osmišljavanju i provedbi brojnih aktivnosti Centra s djecom, stručnjacima i roditeljima.

AllSessions

Dvorana 5: Global train – gaming & metaverse
01/12/2022
Dvorana 6: Level up – E.Commerce – nova ekonomska snaga gaming industrije u susret metaverse promjenama
01/12/2022
HGSPOT Dvorana 2: Tech & premiere room
01/12/2022
Dvorana 4: Gaming & Web3 – next big thing
01/12/2022
Dvorana 3: Cyber security & Cyberbullying – kako zaustaviti digitalno nasilje i unaprijediti sigurnost
01/12/2022
11:00

Postoji li privatnost u online svijetu

1 December
Time:  11:00 - 11:50
Location: 

Kako nam blockchain tehnologija pomaže osigurati provjeru identiteta? Koristimo li sve mogućnosti?
Je li GDPR riješio pitanje korištenja osobnih podataka ili smo ih i dalje prisiljeni dijeliti?
Kako će se riješiti pitanje naša prava i slobode u Metaverse prostoru? Tko sudi?