You are currently viewing Njegujemo inkluziju i slijedimo progresivnu misiju: Primjerom stvaramo bolji svijet

Njegujemo inkluziju i slijedimo progresivnu misiju: Primjerom stvaramo bolji svijet

 • Post author:
 • Reading time:3 mins read

Osim što Game Changer promiče održivost u event industriji nizom konkretnih koraka koje poduzima, o čemu više možete saznati ovdje, njegujemo inkluziju i imamo progresivnu misiju: svojim primjerom promijeniti svijet na bolje!

Jedna od stvari na kojoj aktivno radimo je postizanje ravnoteže između govornika i govornica, kako bismo poboljšali ravnopravnost spolova na našim događanjima. No rodna ravnopravnost je samo mali dio našeg djelovanja.

Kako sve transformiramo stvari za neki bolji svijet?

 • Raznolikost: Poštujemo i uvažavamo različitosti među ljudima, uključujući različite kulturne, etničke, vjerske, rodne i spolne identitete.
 • Pravednost: Osiguravamo pravednosti i jednakosti, uklanjamo svaki oblik diskriminacije i pružamo jednake mogućnosti i tretmane svima.
 • Prilagodljivost: Stvaramo okruženje i usluge koje su prilagođene potrebama i razlikama svakog pojedinca, uključujući smještaj za osobe s invaliditetom.
 • Sudjelovanje: Potičemo aktivno sudjelovanje svih članova društva u zajedničkom životu, donošenju odluka i pristupu resursima.
 • Obrazovanje: Pružamo informacije i obrazovanje o inkluzivnosti radi podizanja svijesti i razumijevanja različitosti.
 • Komunikacija: Potičemo otvoreni dijalog i razmjenu informacija između različitih skupina i pojedinaca.
 • Empatija: Razvijamo empatiju za druge i razumijevanje njihovih iskustava za izgradnju suosjećajne zajednice.
 • Suradnja: Potičemo suradnju između različitih skupina kako bi se postigao zajednički cilj uključivosti.
 • Pristupačnost: Osiguravamo da su fizički okoliš, informacije i usluge dostupni svim pojedincima, bez obzira na njihove sposobnosti.
 • Društvena pravda: Radimo na stvaranju društva u kojem su svi članovi jednaki, pravedno tretirani i imaju jednake mogućnosti sudjelovanja u svim aspektima života.

Navedeni način rada i postupanja ne samo da predstavlja temelje ljudskih prava, već je i ključni pokretač društvenog napretka. Važno je razumjeti da je odgovornost za pozitivne promjene zajednička i da svaki pojedinac ima ulogu u ostvarivanju tih ciljeva.