You are currently viewing Game changer se priključio Stockholmskoj deklaraciji o etičkom korištenju AI

Game changer se priključio Stockholmskoj deklaraciji o etičkom korištenju AI

  • Post author:
  • Reading time:3 mins read

Upotreba umjetne inteligencije (AI) u znanosti ima potencijal biti korisna ili nanijeti štetu. Kao korak prema sprječavanju štete, pripremljena je Stockholmska deklaracija o umjetnoj inteligenciji za znanost. Svi potpisnici se obvezuju koristiti AI odgovorno i etički.

Stockholmska deklaracija o umjetnoj inteligenciji za znanost ističe:

Mi, međunarodni savez znanstvenika koji obuhvaća različita područja i discipline, s donositeljima politika i inovatorima, priznajemo duboku ulogu umjetne inteligencije (AI) kao transformacijske sile u području znanstvenih otkrića.

Mogućnost AI-a da obrađuje ogromne skupove podataka, identificira obrasce, generira hipoteze neviđenom brzinom i slično, revolucionira naše razumijevanje kompleksnih fenomena u različitim znanstvenim domenama.

Vjerujemo da ćemo korištenjem snage AI-a moći potaknuti čovječanstvo prema budućnosti u kojoj će revolucionarna dostignuća u znanosti, čak i ona vrijedna Nobelove nagrade, biti potpuno automatizirana. Vjerujemo da je ovo ostvarivo do 2050. godine.

S odgovornim i etičkim razvojem AI-a na čelu, obvezujemo se prolaziti ovim putovanjem s najvećom pažnjom, osiguravajući transparentnost, pravednost i poštovanje privatnosti, pridržavajući se najviših etičkih standarda. Prioritizirati ćemo principe prav ednosti, raznolikosti i inkluzije, nastojeći izbjeći pristranost i diskriminaciju. Prepoznajemo potrebu za rigoroznim nadzorom, odgovornošću i zaštitama od potencijalne zloupotrebe.

Obvezujemo se koristiti AI u znanosti kao snagu za dobro. Ona bi se trebala koristiti kao pomoć u suočavanju s velikim izazovima s kojima se svijet 21. stoljeća suočava: klimatske promjene, degradacija okoliša, nesigurnost hrane, bolesti, pandemije, nejednakost itd.

Zamišljamo budućnost u kojoj AI postaje moćno sredstvo za napredovanje znanja, rješavanje najizazovnijih znanstvenih pitanja i guranje granica ljudskog razumijevanja. Pozivamo globalnu znanstvenu zajednicu, donositelje politika i dionike da se ujedine u našem obećanju da će iskoristiti potencijal AI-a za poboljšanje znanosti i čovječanstva.